Mountain

‘Mountain’. Oil on canvas panel. 30x30cm. November 2017.